Projecten

Duurzame projecten
voor alle inwoners van de gemeente Heerde

Heerde Energiek wil het gebruik van duurzame energie mogelijk maken voor alle inwoners van gemeente Heerde. Daarom worden er de komende tijd verschillende projecten opgestart waar inwoners van de gemeente aan kunnen deelnemen. 

Dak Doppenberg-Heerde Energiek Dak Doppenberg

Ook u kunt deelnemen

De projecten van Heerde Energiek zijn voor alle inwoners van Heerde, ongeacht of uw (eigen) woning wel of niet geschikt is. U kunt uw woning of pand beschikbaar stellen voor een project óf meedoen aan een collectief project.

Heeft u:

  • een huis, garage of schuur met dak op het zuiden of plat dak, maar heeft u niet zomaar het geld liggen voor de investering in zonnepanelen?
  • een bedrijfspand, verenigingspand of perceel wat u beschikbaar wilt stellen voor zonnepanelen, maar gebruikt u zelf weinig energie?
  • een huurhuis of een eigen huis dat niet geschikt is voor zonnepanelen maar wilt u wel lokale, groene energie gebruiken?
  • kapitaal waarvoor u een investering met goed rendement zoekt?

Dan komen wij graag in contact!

Meedoen met zon op andermans dak?

Groene stroom uit je eigen omgeving zonder zelf te investeren in zonnepanelen? Heerde op Rozen maakt dit mogelijk door zonnesystemen op grote daken aan te leggen en daarbij gebruik te maken van de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Het eerste project “Heerde op Rozen” is in 2019 gestart met 917 panelen op vier daken, bij dit project is de afgenomen stroom van de deelnemers vrijgesteld van energiebelasting. Deze energiebelasting komt voor een deel ten goede aan de betreffende deelnemer.
Door natuurlijk verloop ontstaat er regelmatig ruimte om in te stappen voor nieuwe leden. Voor dit project hoeft geen inleg of investering betaald te worden.

Op dit moment is er weer ruimte op de wachtlijst om binnen een redelijke termijn deel te mogen nemen. 

De hierna volgende Heerde op Rozen-projecten zijn investeringsprojecten.

In het project “Heerde op Rozen II”  is subsidie aangevraagd om 4 zonnedaken met bijna 800 zonnepanelen te realiseren. Drie daken zijn al in gebruik. We koersen af op een rendement van ongeveer 5% voor de deelnemers.
Heerde op Rozen II heeft voldoende deelnemers en is dus volgeboekt.  

Voor “Heerde op Rozen III zijn de plannen grotendeels gereed. Door een verlaging van de subsidies door de overheid, is het op dit moment niet rendabel om dit project op te starten. Dit is een landelijk probleem voor de coöperaties en hierover zijn we nog met het ministerie in gesprek. Wanneer de voorwaarden verbeteren krijgen onze leden hiervan bericht en genieten zij voorrang voor deelname. 

Heerde Energiek heeft ook nog vele andere daken in het vizier.

Heeft u interesse? Meld u met onderstaand formulier alvast aan.

 

Ik heb interesse om mee te doen met nieuwe projecten Ik word lid van Heerde Energiek Dak ZonSimpel Dak SEH dak Bijsterbosch Let op! Geen AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht

Veelgestelde vragen over Project ‘Zon op Heerde’ 

Heerde op Rozen II

 

Met zonnepanelen wek je zelf elektriciteit op. Schone energie. Heb je een gemiddeld energieverbruik en ga je je eigen energie opwekken, dan voorkom je al gauw een CO2-uitstoot van zo’n 1000 kilo per jaar. Je bent dus duurzaam bezig. Maar dat niet alleen, zonnepanelen zijn financieel ook een slimme investering.

 

Zonne-energie is een schone vorm van energie. Niet iedereen kan of wil echter zelf zonnepanelen op z’n dak plaatsen. Daarom is er Heerde op Rozen II. Dat is samen energie opwekken op een dak in de buurt. Heel simpel en zonder gedoe. Doet u mee?

 

 

  Aantal panelen
ZonSimpel- Veessen 170
Sportclub SEH – Heerde 204
nader te bepalen-  Heerde n.t.b.
Bijsterbosch – Heerde 210
   

 

Inwoners van Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten kunnen deelnemen aan dit project. Deelnemers wonen in ieder geval in het postcodegebied met de postcode: 8181 (Heerde), 8194 (Veessen), 8191 (Wapenveld), 8193 (Vorchten)

 

Ja.

Ja, iedereen met een kleinverbruikersaansluiting kan meedoen. U bent een kleinverbruiker als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. De meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1×35 of 3×25 Ampère.

Nee, u werkt mee aan het opwekken van groene energie die door iedereen kan wordt afgenomen Door te investeren in de panelen ontvangt u rendement. We spreken dan over uw aanschaf van Stroomdelen. Met de aanschaf van een Stroomdeel maakt u de realisatie van 3 zonnepanelen mogelijk. Per stroomdeel ontvangt u een rendement.

 

U kunt voor uzelf natuurlijk wel berekenen of u indirect uw eigen elektriciteitsverbruik vergroent door deel te nemen aan Heerde op Rozen II en groene energie op te wekken. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt ongeveer 3000 kWh aan elektriciteit. Met ca. 3 Stroomdelen wordt ongeveer 3000 kWh opgewekt.

 

Meld u aan voor een of meer Stroomdelen.  Momenteel zijn er geen Stroomdelen meer beschikbaar.  Wij hopen op korte termijn een extra dak in gebruik te nemen.

Zoals gezegd maakt u met de aanschaf van een Stroomdeel de realisatie van bijna 3 zonnepanelen mogelijk. De panelen worden aangelegd en beheerd door Heerde op Rozen II. Heerde op Rozen II maakt onderdeel uit van de energiecoöperatie Heerde Energiek.

Nee, alleen de leden van Sportclub SEH hebben voorrang om te investeren in de panelen op het dak van SEH. We willen op deze wijze de voetbalclub als community bij de verduurzaming betrekken. Ook de leden van Heerde Energiek hebben voorrang om mee te doen met Heerde op Rozen II.

Om deel te nemen moet u minimaal één Stroomdeel kopen. Een stroomdeel kost €300,-. Wij verkopen de Stroomdelen in pakketjes van 1, 2, 5 of 10 stroomdelen.

  Aantal stroomdelen per pakket Aantal pakketten
Pakket 1  (€ 300,-) 1 10
Pakket 2  (€ 600,-) 2 15
Pakket 5  ( €1500,-) 5 22
Pakket 10 ( €3000,-) 10 12

We streven ernaar dat zo veel mogelijk mensen die mee willen doen, ook mee kunnen doen. Deelname voor meer dan 10 Stroomdelen is op voorhand niet uitgesloten.

Door deel te nemen wordt u, samen met alle andere deelnemers, lid van energiecoöperatie Heerde Energiek én Heerde op Rozen II. Samen met alle andere leden van Heerde op Rozen II bent u de eigenaar van de zonnepanelen op de daken bij ZonSimpel, SEH en Stal Bijsterbosch.

Heerde Energiek is het initiatief van een groep enthousiaste Heerdenaren die het gebruik van duurzame energie in onze gemeente willen stimuleren. Heerde Energiek ontwikkelt lokaal projecten om samen duurzame energie op te wekken. De investeringen en de exploitatie wordt, per project, ondergebracht bij een satellietcoöperatie zoals Heerde op Rozen II. Als lid van Heerde Energiek betaalt u jaarlijks contributie (€15,- per jaar). U betaalt geen extra contributie voor lidmaatschap van de coöperatie Heerde op Rozen II.

Organogram HoR II

We streven naar een rendement van ca. 5%.

 

Gert de Vos en Jan Boutesteijn vormen voorlopig het bestuur van Heerde op Rozen II. Deelnemers aan Heerde op Rozen II krijgen in de toekomst de gelegenheid om deel te nemen aan het bestuur.

 

Ja. Bij ZonSimpel, SEH en Bijsterbosch zijn de panelen gelegd.

Het vierde dak is nog niet gerealiseerd.

Om het project mogelijk te maken hebben wij een SCE-subsidie aangevraagd. Naast de SCE-subsidie is het ook van belang dat er voldoende deelnemers zijn. Heerde op Rozen II heeft minstens 50 deelnemers op een uniek adres nodig om van start te gaan.

 

U neemt deel voor 15 jaar.

 

Wat gebeurt bij het overlijden van de persoon die heeft geïnvesteerd in de panelen? Gaat het over op de nabestaanden of wordt het uitgekeerd?
Het lidmaatschap is overdraagbaar aan een erfgenaam ongeacht of die binnen of buiten het postcoderoosgebied woont.

 

Hoe gaat het bij het verhuizen?
Een deelnemend lid van de coöperatie kan verhuizen naar een locatie buiten de postcoderoos én deelnemend lid blijven. Eventuele nieuwe deelnemende leden moeten bij toetreding woonachtig of gevestigd zijn in de postcoderoos.

 

Wordt de opbrengst van de daken ‘gemiddeld’ zodat er geen verschil is in rendement?
Ja, dat is zo.

 

Ontvangt een deelnemer na 15 jaar het ingelegde bedrag terug?
Door de jaarlijkse uitkering heeft de deelnemer het ingelegde na 8 of 9 jaar (naar gelang van de energieopbrengst) terugontvangen. De opbrengst over de resterende jaren is enkel winst.

 

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt dat omwonenden van de coöperatieve zonnedaken gemakkelijker mee kunnen doen in een project.

 

Ook krijgen wij een financiële bijdrage van Provincie Gelderland. De provincie ondersteunt projecten voor groene (hernieuwbare) energie van lokale duurzame coöperatieve energiebedrijven zoals Heerde Energiek.

De SCE is een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties zoals Heerde Energiek ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van Heerde op Rozen II subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar. De subsidiegever legt geld bij zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. Hiermee hebben de deelnemers van Heerde op Rozen II zekerheid over de opbrengt per kilowattuur (kWh).

 

Het kabinet wil met deze regeling de lokale opwekking van duurzame elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak hiervoor. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers meer letten op het besparen van energie. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

 

Naast de bijdrage van de deelnemers aan Heerde op Rozen II, wordt een lening afgesloten bij een bank.

Nee. Op de uitgave van de Stroomdelen geldt geen vergunning- en prospectusplicht.

 

De panelen worden na 15 jaar overgedragen aan de eigenaar van het gebouw waar de panelen op liggen.

 

Ja, de zonnepanelen zijn verzekerd.

 

 

Datum: 3 feb 2022

Let op! Geen AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht