Duurzame projecten
voor alle inwoners van de gemeente Heerde

Heerde Energiek wil het gebruik van duurzame energie mogelijk maken voor alle inwoners van gemeente Heerde. Daarom worden er de komende tijd verschillende projecten opgestart waar inwoners van de gemeente aan kunnen deelnemen. 

Dak Doppenberg-Heerde Energiek
Dak Doppenberg

Ook u kunt deelnemen

De projecten van Heerde Energiek zijn voor alle inwoners van Heerde, ongeacht of uw (eigen) woning wel of niet geschikt is. U kunt uw woning of pand beschikbaar stellen voor een project óf meedoen aan een collectief project.

Heeft u:

  • een huis, garage of schuur met dak op het zuiden of plat dak, maar heeft u niet zomaar het geld liggen voor de investering in zonnepanelen?
  • een bedrijfspand, verenigingspand of perceel wat u beschikbaar wilt stellen voor zonnepanelen, maar gebruikt u zelf weinig energie?
  • een huurhuis of een eigen huis dat niet geschikt is voor zonnepanelen maar wilt u wel lokale, groene energie gebruiken?
  • kapitaal waarvoor u een investering met goed rendement zoekt?

Dan komen wij graag in contact!

Meedoen met zon op andermans dak?

Groene stroom uit je eigen omgeving zonder zelf te investeren in zonnepanelen? Heerde op Rozen maakt dit mogelijk door zonnesystemen op grote daken aan te leggen en daarbij gebruik te maken van de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

In het project "Heerde op Rozen II"  is subsidie aangevraagd om 4 zonnedaken met bijna 800 zonnepanelen te realiseren.

Heerde op Rozen II heeft nog ruimte voor nieuwe deelnemers. We koersen af op een rendement van ongeveer 5% voor de deelnemers.

Heeft u interesse? Meld u met onderstaand formulier alvast aan.

De brochure met de definitieve voorwaarden is in ontwikkeling.

Dak ZonSimpel
Dak Marskamp
Dak SEH
dak Bijsterbosch
Let op! Geen AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht

Veelgestelde vragen over Project ‘Zon op Heerde’ 

 

Zon op daken in Heerde

Met zonnepanelen wek je zelf elektriciteit op. Schone energie. Heb je een gemiddeld energieverbruik en ga je je eigen energie opwekken, dan voorkom je al gauw een CO2-uitstoot van zo’n 1000 kilo per jaar. Je bent dus duurzaam bezig. Maar dat niet alleen, zonnepanelen zijn financieel ook een slimme investering.

 

Samen opwekken

Zonne-energie is een schone vorm van energie. Niet iedereen kan of wil echter zelf zonnepanelen op z’n dak plaatsen. Daarom is er Heerde op Rozen II. Dat is samen energie opwekken op een dak in de buurt. Heel simpel en zonder gedoe. Doet u mee?

 

Vier nieuwe zonnedaken in ontwikkeling

Heerde Energiek heeft vier nieuwe zonnedaken in ontwikkeling.

 

  Aantal panelen
ZonSimpel- Veessen 170
Sportclub SEH - Heerde 218
Stal Marskamp-  Heerde 200
Bijsterbosch - Heerde 210
Totaal zonnepanelen 798

 

Kan ik meedoen met dit project?

Inwoners van Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten kunnen deelnemen aan dit project. Deelnemers wonen in ieder geval in het postcodegebied met de postcode: 8181 (Heerde), 8194 (Veessen), 8191 (Wapenveld), 8193 (Vorchten)

 

Kan ik meedoen als ik als al meedoe met Heerde op Rozen I?

Ja.

 

Kan ik meedoen met mijn bedrijf?

Ja, iedereen met een kleinverbruikersaansluiting kan meedoen. U bent een kleinverbruiker als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. De meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1x35 of 3x25 Ampère.

 

Is deelname gekoppeld aan mijn eigen stroomverbruik?

Nee, u werkt mee aan het opwekken van groene energie die door iedereen kan wordt afgenomen Door te investeren in de panelen ontvangt u rendement. We spreken dan over uw aanschaf van Stroomdelen. Met de aanschaf van een Stroomdeel maakt u de realisatie van 3 zonnepanelen mogelijk. Per stroomdeel ontvangt u een rendement.

 

U kunt voor uzelf natuurlijk wel berekenen of u indirect uw eigen elektriciteitsverbruik vergroent door deel te nemen aan Heerde op Rozen II en groene energie op te wekken. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt ongeveer 3000 kWh aan elektriciteit. Met ca. 3 Stroomdelen wordt ongeveer 3000 kWh opgewekt.

 

Hoe kunt u meedoen?

Meld u alvast aan voor een of meer Stroomdelen. In de zomer kunnen we u een concreet aanbod doen. Daarna kunt u aangeven voor hoeveel stroomdelen u definitief mee wilt doen.

 

Zoals gezegd maakt u met de aanschaf van een Stroomdeel de realisatie van bijna 3 zonnepanelen mogelijk. De panelen worden aangelegd en beheerd door Heerde op Rozen II. Heerde op Rozen II maakt onderdeel uit van de energiecoöperatie Heerde Energiek.

 

Kan ik kiezen welk zonnedak mijn voorkeur heeft?

Nee, alleen de leden van Sportclub SEH hebben voorrang om te investeren in de panelen op het dak van SEH. We willen op deze wijze de voetbalclub als community bij de verduurzaming betrekken. Ook de leden van Heerde Energiek hebben voorrang om mee te doen met Heerde op Rozen II.

 

Wat kost een Stroomdeel?

Om deel te nemen moet u minimaal één Stroomdeel kopen. Een stroomdeel kost €300,-. Wij verkopen de Stroomdelen in pakketjes van 1, 2, 5 of 10 stroomdelen.

Aantal stroomdelen per pakket Aantal pakketten
Pakket 1  (€ 300,-) 1 10
Pakket 2  (€ 600,-) 2 15
Pakket 5  ( €1500,-) 5 22
Pakket 10 ( €3000,-) 10 12

We streven ernaar dat zo veel mogelijk mensen die mee willen doen, ook mee kunnen doen. Deelname voor meer dan 10 Stroomdelen is op voorhand niet uitgesloten.

 

Wat betekent deelname?

Door deel te nemen wordt u, samen met alle andere deelnemers, lid van energiecoöperatie Heerde Energiek én Heerde op Rozen II. Samen met alle andere leden van Heerde op Rozen II bent u de eigenaar van de zonnepanelen op de daken bij ZonSimpel, SEH, Stal Marskamp en Stal Bijsterbosch.

 

Heerde Energiek is het initiatief van een groep enthousiaste Heerdenaren die het gebruik van duurzame energie in onze gemeente willen stimuleren. Heerde Energiek ontwikkelt lokaal projecten om samen duurzame energie op te wekken. De investeringen en de exploitatie wordt, per project, ondergebracht bij een satellietcoöperatie zoals Heerde op Rozen II. Als lid van Heerde Energiek betaalt u jaarlijks contributie (€25,- per jaar). U betaalt geen extra contributie voor lidmaatschap van de coöperatie Heerde op Rozen II.

Organogram HoR II

Wat is het rendement voor de deelnemers?

We streven naar een rendement van ca. 5%. De komende maanden werken we het kostenplaatje verder uit.

 

Wie zitten in het bestuur van Heerde op Rozen II?

Gert de Vos, Jan Olthuis en Jan Boutesteijn vormen voorlopig het bestuur van Heerde op Rozen II. Deelnemers aan Heerde op Rozen II krijgen in de toekomst de gelegenheid om deel te nemen aan het bestuur.

 

Wanneer worden zonnepanelen geïnstalleerd?

We verwachten de zonnedaken in september /oktober 2021 in gebruik te nemen. Om het project mogelijk te maken hebben wij een SCE-subsidie aangevraagd. De SCE-subsidie is voor alle vier de daken toegekend.

 

Waarom duurt het nog even voordat de panelen geïnstalleerd worden?

Naast de SCE-subsidie is het ook van belang dat er voldoende deelnemers zijn. Heerde op Rozen II heeft minstens 50 deelnemers op een uniek adres nodig om van start te gaan.

 

Wat is de looptijd van dit project?

U neemt deel voor 15 jaar.

 

Wat gebeurt bij het overlijden van de persoon die heeft geïnvesteerd in de panelen? Gaat het over op de nabestaanden of wordt het uitgekeerd?
Het lidmaatschap is overdraagbaar aan een erfgenaam ongeacht of die binnen of buiten het postcoderoosgebied woont.

 

Hoe gaat het bij het verhuizen?
Een deelnemend lid van de coöperatie kan verhuizen naar een locatie buiten de postcoderoos én deelnemend lid blijven. Eventuele nieuwe deelnemende leden moeten bij toetreding woonachtig of gevestigd zijn in de postcoderoos.

 

Wordt de opbrengst van de daken ‘gemiddeld’ zodat er geen verschil is in rendement?
Ja, dat is zo.

 

Ontvangt een deelnemer na 15 jaar het ingelegde bedrag terug?
Door de jaarlijkse uitkering heeft de deelnemer het ingelegde na 8 of 9 jaar (naar gelang van de energieopbrengst) terugontvangen. De opbrengst over de resterende jaren is enkel winst.

 

Wat is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)?

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt dat omwonenden van de coöperatieve zonnedaken gemakkelijker mee kunnen doen in een project.

 

Ook krijgen wij een financiële bijdrage van Provincie Gelderland. De provincie ondersteunt projecten voor groene (hernieuwbare) energie van lokale duurzame coöperatieve energiebedrijven zoals Heerde Energiek.

 

Wat houdt de SCE-regeling in?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties zoals Heerde Energiek ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van Heerde op Rozen II subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar. De subsidiegever legt geld bij zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. Hiermee hebben de deelnemers van Heerde op Rozen II zekerheid over de opbrengt per kilowattuur (kWh).

 

Waarom bestaat de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)?

Het kabinet wil met deze regeling de lokale opwekking van duurzame elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak hiervoor. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers meer letten op het besparen van energie. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

 

Hoe wordt het project in zijn geheel gefinancierd?

Naast de bijdrage van de deelnemers aan Heerde op Rozen II, wordt een lening afgesloten bij een bank.

 

Valt het project onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

Nee. Op de uitgave van de Stroomdelen geldt geen vergunning- en prospectusplicht.

 

Wat gebeurt er met de panelen na 15 jaar?

De panelen worden na 15 jaar overgedragen aan de eigenaar van het gebouw waar de panelen op liggen.

 

Zijn de zonnepanelen verzekerd, bijvoorbeeld tegen diefstal of stormschade?

Ja, de zonnepanelen zijn verzekerd.

 

Wat zijn op dit moment de risico’s in dit project?

De SCE-subsidie is cruciaal, want zonder subsidie kunnen we het project niet realiseren. Verder loopt het bouwkundig onderzoek naar de dakconstructies. Mocht één van de daken niet sterk genoeg blijken, dan hebben we een reserve dak in beeld.

Wat is de planning?

Vooraanmelding bij interesse Vanaf begin mei. Reeds opties op 194 van de 270 Stroomdelen
Oprichting energiecoöperatie Heerde op Rozen II 6 juli 2021
Toekenning SCE- subsidie  In orde voor alle vier de daken. 
De deelnemers ontvangen een definitief aanbod Begin juli – Eind augustus
Bij voldoende deelnemers, opdracht tot het neerleggen van de zonnepanelen  
Oplevering zonnedaken Najaar 2021

 

Heeft u nog vragen, bel met Lucius de Graaff, tel. (06) 11 928912 of mail naar info@heerde-energiek.nl

 

Datum: 2 augustus 2021
Let op! Geen AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht