Energieke Partners
Samen werken aan duurzame energie

De gemeente Heerde heeft klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling hoog op de agenda staan. Heerde Energiek heeft met steun van de gemeente haar eerste zonneproject gerealiseerd. Ook de opleiding voor de energiecoaches is medegefinancierd door de gemeente.

Samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten zorgt de provincie ervoor dat we in Gelderland in 2050 geen broeikasgassen uitstoten zoals CO2. Zo voorkomen we dat de aarde verder opwarmt. Heerde Energiek heeft met steun van provincie Gelderland haar eerste zonneproject gerealiseerd.

Om is het allergroenste energiecollectief van Nederland zonder winstoogmerk. Tientallen lokale energiecoöperaties door het hele land wekken nu al stroom op voor honderdduizenden huishoudens. Heerde Energiek is lid van Om. Door energie af te nemen van Om draag je bij aan de verduurzaming in gemeente Heerde.

De energietransitie vraagt om voortvarende mensen. Voorlopers die praktisch aan de slag gaan als motor van de energietransitie.  Hoom helpt om – samen met buurtgenoten – de energietransitie te versnellen. De energiecoaches van Heerde Energiek zijn opgeleid door Hoom.

 

HIER opgewekt is een initiatief van klimaatstichting HIER. Een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Precies dáár waar je altijd bent: hier. Of je nu in huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO₂-uitstoot op het werk wil verminderen. Heerde Energiek maakt gebruik van de kennis en informatie van Hier!

deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Dit doen zij door ontmoeting, inspiratie, het uitvoeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie uit Apeldoorn. deA is een bron van inspiratie voor Heerde Energiek. Mede dankzij de kennis en ervaring van deA komt Heerde Energiek verder.

BrummenEnergie gelooft in eigen kracht. Zij slaan in onze dorpen, buurten en wijken de handen ineen en wekken zelf duurzame stroom op. BrummenEnergie is een coöperatieve vereniging en dat betekent dat de leden het voor het zeggen hebben!

 

 

 

Energie Coöperatie Epe is opgericht voor en door inwoners van de gemeente Epe. ECE wil bijdragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en het versterken van de lokale circulaire economie. Energie Coöperatie Epe en Heerde Energiek wisselen regelmatig kennis uit.

 

LochemEnergie heeft al ruim 900 leden. Zij willen de energietransitie versnellen. Een club met ambitie. Met gemak doen ze grootse projecten. Alleen met zon redden we het niet. Samen met IJsselwind werken zij aan meer windenergie. Wind is van ons allemaal. Ook is LochemEnergie een van de 12 proeftuinen in Nederland voor intelligente netten (smart grids).

Duurzaamheidscoöperatie Powered by Hattem wil lokaal duurzame energie opwekken. Dat doen zij door zonnecentrales te bouwen op grotere daken in de gemeente Hattem. Powered by Hattem is een bron van inspiratie voor Heerde Energiek. We leren over en weer.

 

 

EnergieRijk Voorst bevordert de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en organisaties en stimuleert de lokale economie door Voorster ondernemers te betrekken bij de projecten en er voor zorgen dat iedereen in de gemeente Voorst kan meedoen.

 

 

 

ZutphenEnergie | om (ZE) is ook een energiecoöperatie. Sinds een aantal jaar is ZE onderdeel van om | nieuwe energie, het groenste energiecollectief van Nederland. Als coöperatie hebben wij geen winstoogmerk. Wat we overhouden investeren we in nieuwe duurzame projecten.

 

In Loenen is een  virtuele energiecentrale(cVPP) in samenwerking met partners uit Ierland en België ontwikkeld. In de virtuele elektriciteitscentrale wordt alle lokale opgewekte energie, van zonnepanelen of andere duurzame energie-opwekkers, samengevoegd en centraal aangestuurd via een energiemanagementsysteem. Dit zorgt er voor dat vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. Voor dit project, de community based virtual powerplant (cVPP) is in het kader van Interreg North-West Europe een subsidie van 850 .000 euro ontvangen. Ook de Provincie Gelderland draagt financieel bij aan het project.

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten!

Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.

Heerde Energiek is mede mogelijk dankzij de steun van onze partners. Wil je ook partner worden van Heerde Energiek? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.