Energieke Partners
Samen werken aan duurzame energie

De gemeente Heerde heeft klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling hoog op de agenda staan. Heerde Energiek heeft met steun van de gemeente haar eerste zonneproject gerealiseerd. Ook de opleiding voor de energiecoaches is medegefinancierd door de gemeente.

Samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten zorgt de provincie ervoor dat we in Gelderland in 2050 geen broeikasgassen uitstoten zoals CO2. Zo voorkomen we dat de aarde verder opwarmt. Heerde Energiek heeft met steun van provincie Gelderland haar eerste zonneproject gerealiseerd.

Om is het allergroenste energiecollectief van Nederland zonder winstoogmerk. Tientallen lokale energiecoöperaties door het hele land wekken nu al stroom op voor honderdduizenden huishoudens. Heerde Energiek is lid van Om. Door energie af te nemen van Om draag je bij aan de verduurzaming in gemeente Heerde.

De energietransitie vraagt om voortvarende mensen. Voorlopers die praktisch aan de slag gaan als motor van de energietransitie.  Hoom helpt om – samen met buurtgenoten – de energietransitie te versnellen. De energiecoaches van Heerde Energiek zijn opgeleid door Hoom.

 

HIER opgewekt is een initiatief van klimaatstichting HIER. Een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Precies dáár waar je altijd bent: hier. Of je nu in huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO₂-uitstoot op het werk wil verminderen. Heerde Energiek maakt gebruik van de kennis en informatie van Hier!

deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Dit doen zij door ontmoeting, inspiratie, het uitvoeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie uit Apeldoorn. deA is een bron van inspiratie voor Heerde Energiek. Mede dankzij de kennis en ervaring van deA komt Heerde Energiek verder.

Duurzaamheidscoöperatie Powered by Hattem wil lokaal duurzame energie opwekken. Dat doen zij door zonnecentrales te bouwen op grotere daken in de gemeente Hattem. Powered by Hattem is een bron van inspiratie voor Heerde Energiek. We leren over en weer.

 

 

Energie Coöperatie Epe is opgericht voor en door inwoners van de gemeente Epe. ECE wil bijdragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en het versterken van de lokale circulaire economie. Energie Coöperatie Epe en Heerde Energiek wisselen regelmatig kennis uit.

 

Heerde Energiek is mede mogelijk dankzij de steun van onze partners.  Wil je ook partner worden van Heerde Energiek? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.