Heerde Energiek werkt aan een nieuw project

Wil de energietransitie in Heerde een succes worden, dan moeten alle zeilen worden bijgezet. Dit betekent om te beginnen dat de daken in Heerde zoveel als mogelijk met zonnepanelen moeten worden belegd.

Heerde Energiek heeft in 2 eerdere projecten al circa 1600 panelen op grote daken gelegd. De leden van Heerde Energiek participeren in deze projecten. Er zijn evenwel nog veel meer daken die ervoor in aanmerking komen. Helaas moeten we constateren dat niet alle eigenaars van grote daken bereid zijn mee te werken. Toch ziet de energiecoöperatie Heerde Energiek kans een derde project op te starten.

Veel inwoners in Heerde zijn nog niet op de hoogte met het werk van de energiecoaches. De coaches brengen gratis een bezoek aan huis voor een keukentafelgesprek over mogelijkheden om het huis te verduurzamen. Dit vrijblijvende bezoek kan worden aangevraagd via energiecoach@heerde-energiek.nl Aanmelding als lid kan via de website www.heerde-energiek.nl