200e lid Heerde-Energiek (2 publicaties)

Thale Westebring heet Dick Strijbos (links) welkom

Heerde-Energiek heet 200ste lid welkom!
Schaapskooi
De energiecoöperatie Heerde Energiek heeft weer een mijlpaal bereikt. Onlangs meldde zich het 200ste lid aan: de heer Dick Strijbos uit Wapenveld. Namens het bestuur kreeg hij een bos
bloemen en een fles wijn overhandigd. Heerde Energiek is blij met het voortdurend groeiende aantal leden. Dit betekent dat het streven naar een duurzaam Heerde een steeds breder draagvlak krijgt.

Door het plaatsen van honderden zonnepanelen op grote daken kunnen alle inwoners van de gemeente Heerde bijdragen aan de verduurzaming. Deelname
aan de projecten van Heerde Energiek levert bovendien financieel voordeel op. De activiteiten van Heerde Energiek worden gedragen door enthousiaste vrijwilligers die hun
tijd graag gebruiken om zich in te zetten voor het klimaat. Ze krijgen voor hun inspanningen geen financiële vergoeding. Het gaat hen om het leefbaar houden van deze wereld voor hun
kinderen en kleinkinderen.

Heerde Energiek houdt zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en werkt ook samen met energiecoöperaties uit omliggende gemeenten.

 

 

 

 

200ste lid Heerde Energiek
Gemeentebericht
Het aantal leden van de energiecoöperatie Heerde Energiek blijft groeien. Onlangs heeft het 200ste lid zich aangemeld in de persoon van de heer Dick Strijbos uit Wapenveld. Strijbos heeft als registeraccountant lange tijd gewerkt bij het Kadaster in Apeldoorn. Hij heeft zich als lid aangemeld vanuit de overtuiging dat de energietransitie alleen kan lukken wanneer alle burgers een bijdrage leveren. Op die manier wordt mogelijk gemaakt wat anders onmogelijk is, aldus Strijbos.

Heerde Energiek is blij met de groei van het ledental. Dat geeft een steeds breder draagvlak aan het streven van de coöperatie naar een duurzaam Heerde. Het lidmaatschap kost slechts € 15,- per jaar.

Naast het opwekken van groene energie richt Heerde Energiek zich ook op energiebesparing. Elke inwoner kan zijn of haar woning gratis door een deskundige energiecoach laten bekijken en adviezen ontvangen die energiebesparing opleveren. Voor meer informatie en aanmelding: www.heerde-energiek.nl