Vrijwilliger HE: Jan de Groot

HE200710 foto Jan de Groot (1) 50%

Wanneer jouw dak niet geschikt is voor zonnepanelen kun je terecht bij Heerde Energiek. Het is een energiecoöperatie door vrijwilligers opgezet.  De overheid stimuleert de energiecoöperaties en geeft de afnemers van deze groene stroom korting. Er komt veel kijken bij het realiseren van een collectief zonnedak: je hebt financiële mensen nodig en ook vrijwilligers met technische kennis.

Jan de Groot uit Heerde is elektrotechnicus die ervaring heeft met schakelinstallaties om bijvoorbeeld zonnevelden en windmolens aan te sluiten op het openbare elektriciteitsnet. Ook is hij betrokken geweest bij het meer duurzaam maken van die schakelinstallaties.
Hij steekt samen met de andere vrijwilligers veel tijd in Heerde Energiek om de samenleving duurzamer te maken voor de volgende generaties. Hij helpt graag mee de inwoners van Heerde hiervan bewust te maken.