Voordeel voor leden HE

Productie rapportage HoR-1 tm december 2020
Dak met zonnepanelen bij Doppenberg

Energiecoöperatie Heerde Energiek heeft met de zonnedak projecten in het eerste jaar ruim € 23.000 aan energiebelasting teruggehaald. Hiervan is € 7.800 aan 65 deelnemende leden uitgekeerd in verhouding naar stroomafname. Gemiddeld € 120 per aansluiting. Van het resterende bedrag moet de hele exploitatie (investering, onderhoud etc.) worden betaald.

Zonne-energie
Heerde Energiek investeert in zonnepanelen op daken van bedrijven en boerderijen. Inwoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen kunnen de stroom van deze daken afnemen. Dat gebeurt via een financieel gunstige regeling, de zogeheten ‘regeling verlaagd tarief’, ook bekend als de Postcoderoos.
Op vier daken liggen in totaal 905 panelen. Heerde Energiek heeft het eerste productiejaar achter de rug en het resultaat was gunstig.

Heerde Energiek heeft momenteel 117 leden van wie er 65 stroom afnemen. Het bestuur is druk bezig met een volgend project dat in 2021 van start gaat. Daarvoor is het belangrijk dat het ledenaantal verder doorgroeit.
Heerde Energiek is een burgerinitiatief gericht op de verduurzaming van de gemeente Heerde.

Energiecoaches
Naast het opwekken van zonne-energie oriënteert de coöperatie zich ook op andere projecten samen met coöperaties uit de naastliggende gemeenten. Bij dit alles is het bewustmaken van de burgers van de noodzaak van verduurzaming een belangrijke doelstelling van Heerde Energiek. Hierbij spelen de 13 energiecoaches een belangrijke rol. Ze zijn in samenwerking met de gemeente Heerde opgeleid om voorlichting te geven door middel van zogeheten ‘keukentafelgesprekken’.