Onze inzet voor het klimaat

Zonnepanelen op een dak

Heerde Energiek zet zich in voor het klimaat

Wat kan ik doen voor het klimaat? Dit is de vraag die heel vaak aan Google is gesteld na het alarmerende rapport van de IPCC, het internationale panel dat zich bezighoudt met de verandering van het klimaat. Dat de vraag ‘wat kan ik doen voor het klimaat’ vaak wordt gesteld, laat zien dat de ernst van de klimaatverandering langzamerhand wel tot meeste mensen is doorgedrongen. Een van de maatregelen om verdere verwarming van de aarde te voorkomen is het opwekken van zonne-energie. Daarvoor zet de energiecoöperatie Heerde Energiek zich in.

Vele druppels maken een regenbui
Heeft het wel zin dat we elektrisch gaan rijden, minder vliegen en minder vlees eten? Zijn dat niet druppels op een gloeiende plaat? De vrijwilligers van Heerde Energiek hebben daarop een duidelijk antwoord: vele druppels maken een regenbui. En op die manier kunnen we onze eigen gemeente meer duurzaam maken. Vandaar dat Heerde Energiek alle burgers stimuleert mee te werken aan het opwekken van ‘groene’ energie. Dan kan door zelf zonnepanelen op het dak te leggen of deel te nemen aan een project van Heerde Energiek.

Dankzij subsidie van de provincie kan Heerde Energiek een tweede zonnedakenproject realiseren. Het gaat om vier daken. Eén daarvan is het dak van voetbalclub SEH. Elke burger van de gemeente Heerde kan een paar zonnepanelen voor zijn rekening nemen (we spreken dan over Stroomdelen). Eén Stroomdeel staat voor ruim twee panelen en kost € 300,- . Na 7 à 8 jaar heeft het geïnvesteerde bedrag zich terugbetaald. Het project loopt over 15 jaar en het rendement over die 15 jaren bedraagt ca. 5%. De hoogte van het rendement hangt samen met het aantal uren zonneschijn in de komende jaren. Ook degenen die zelf zonnepanelen op het dak hebben, kunnen aan het nieuwe project meedoen omdat de opgwekte stroom niet naar de huizen van de deelnemers gaat. zoals bij het eerste project.

Heerde op Rozen II
Het tweede zonnedakenproject wordt aan geduid als Heerde op Rozen II (HOR II). De naam is bedoeld als een woordspeling. HOR II is een postcoderoosproject en is dus beperkt tot de gemeente Heerde. De bedoeling van deze projecten is dat de inwoners van Wapenveld, Vorchten, Veessen en Heerde ‘op rozen komen te zitten’ wat betreft de verduurzaming van de gemeente. Voor wie belangstelling heeft kan terecht op de website https://heerde-energiek.nl/samen-verduurzamen-projecten/ of op het tel. nr. 06 11 92 89 12.