Nieuwe medewerker

Foto Rob Erdmann

Robert Erdmann gaat meewerken aan het project Heerde Op Rozen II. HOR II is het tweede coöperatieve zonnedakenproject dat Heerde Energiek bezig is te realiseren.

Robert woont al 50 jaar in Heerde en is binnen de Heerder gemeenschap geen onbekende. Overigens heeft hij zijn werkterrein niet altijd in Heerde gehad. Robert heeft diverse managements- en directiefuncties vervuld bij nationale en internationale bedrijven. Graag stelt hij zijn opgedane kennis en kunde ten dienste van Heerde Energiek. Hij ziet zijn inzet voor de verduurzaming van de samenleving als een persoonlijke verplichting.

Vindt u dat Heerde Energiek goed bezig is? Dan wordt u als bewoner van de gemeente Heerde uitgenodigd ook lid te worden van de energiecoöperatie. Om meer inwoners van Heerde over de drempel van het lidmaatschap te trekken, heeft Heerde Energiek de jaarlijkse contributie verlaagd van € 25,- naar € 15,-.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze website of via info@heerde-energiek.nl