Nieuwe algemene penningmeester

Fotoportret Jan Willem Kuipers 1000 x 1000

 

Jan-Willem Kuipers is bereid gevonden om Thale Westebring op te volgen als algemeen penningmeester van Heerde Energiek. Thale wordt algemeen bestuurslid van Heerde Energiek en blijft wel penningmeester van de project-coöperatie HOR I.

Deze bestuursuitbreiding is nodig omdat het werk van Heerde Energiek toeneemt in omvang. Jan-Willem is de financiële man (calculator) bij een bouwbedrijf en op de hoogte met duurzaam bouwen. Zijn belangstelling voor Heerde Energiek werd getrokken door de energiecoaches van Heerde Energiek.  Jan-Willem vindt het belangrijk bewoners van oudere huizen te informeren over de mogelijkheid de woning te verduurzamen en hen te wijze op de subsidieregelingen die daarvoor zijn. Hij verwijst daarbij naar de ‘trias energetica’, het driestappenplan voor de verduurzaming. De eerste stap is: Beperk het energiegebruik door verspilling tegen te gaan. Heerde Energiek is blij met de deskundigheid van de nieuwe penningmeester.