Heerde Energiek op zoek naar daken

Groot dak met zonnepanelen.

Heerde Energiek op zoek naar daken

De verduurzaming van de Nederlandse samenleving staat in het middelpunt van de belangstelling. In het energieakkoord is bepaald dat Nederland CO2-neutraal moet worden. Het opwekken en gebruiken van duurzame energie is hierbij een belangrijk punt.

Energiecoöperatie Heerde Energiek wil inwoners die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen plaatsen, in de gelegenheid stellen mee te investeren en te profiteren van een zonnedak project. Er wordt samen geïnvesteerd en de opbrengsten worden samen gedeeld. De duurzame elektriciteit wordt aan de investeerders toegekend en maakt hun huis weer duurzamer.

Heerde Energiek is daarom op zoek naar eigenaars van gebouwen en schuren die hun (grote) dak ter beschikking willen stellen voor zonnedakprojecten. Niet alleen de participerende burgers hebben voordeel, ook de dakeigenaar kan met het zonnedak zijn eigen duurzame elektriciteit opwekken en het dak verhuren aan de coöperatie.

Draagt u de verduurzaming van de gemeente Heerde een warm hart toe en hebt een groot dak ter beschikking? Meld u bij info@heerde-energiek.nl.

Op dit e-mail adres kunnen ook inwoners van de gemeente Heerde zich aanmelden om in projecten te participeren.