Enthousiast over Heerde Energiek

HE191025 - foto Marianne

Mevr. Marianne Spin is geen onbekende in Heerde. Ze is als vrijwilligster betrokken geweest bij tal van projecten in onze gemeente. In 2013 is zij hiervoor koninklijk onderscheiden.

Momenteel is zij betrokken bij de theatervoorstelling Kring Lopen. Deze voorstelling gaat over klimaatverandering en de manier waarop wij daarmee omgaan. Als je aan de slag gaat met energietransitie, duurzaamheid en kringlooplandbouw, is het heel lastig om de wensen van de overheid in overeenstemming te brengen met die van boeren en burgers. Denk aan de onrust die ontstaat wanneer ergens grote windmolens worden gepland.
Marianne vindt energiecoöperatie Heerde Energiek een mooi initiatief en geniet van het enthousiasme dat de medewerkers uitstralen. Op de vraag of zij nog aanbevelingen heeft voor Heerde Energiek, merkt Marianne op dat het belangrijk is om ook de jeugd mee te nemen in de zorg voor het milieu.