Eerste ledenvergadering HE

Eerste ledenvergadering Heerde Energiek
Presentatie door bestuur

Nog dit jaar hoopt Heerde Energiek enkele grote daken vol te leggen met zonnepanelen. En de leden van Heerde Energiek die aan dit project deelnemen zullen dan delen in de opbrengst van de opgewekte zonne-energie. Voor deze energie betalen zij circa 4 ct. per kWh minder dankzij de Regeling Verlaagd Tarief. Dat is de zogenaamde postcoderoosregeling, die bepaalt dat leden van energiecoöperaties met collectieve zonnesystemen minder energiebelasting betalen voor elektriciteit. Dit kregen de leden van Heerde Energiek te horen tijdens de goed bezochte eerste Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 februari 2019 in De Heerd.

De energiecoöperatie Heerde Energiek is een burgerinitiatief binnen de grenzen van de gemeente Heerde. Het eerste project van de coöperatie omvat vier daken waarop in totaal ca. 900 zonnepanelen worden gelegd. Het project is bedoeld voor burgers die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of niet het geld hebben om in zonnepanelen te investeren. Het project wordt aangeduid als Heerde op Rozen omdat de deelnemers binnen de zogenaamde postcoderoos rond de daken moeten wonen. Dat is het viercijferige postcodegebied met de aangrenzende postcodegebieden. Uitgaande van de vier daken kunnen alle inwoners en bedrijven in de gemeente Heerde deelnemen. De coöperatie heeft inmiddels meer dan 60 leden. Dit maakt het mogelijk subsidie aan te vragen bij de provincie Gelderland. De gemeente Heerde heeft zich intussen al garant gesteld voor een lening die de energiecoöperatie moet aangaan bij een bankHeerde Energiek is een coöperatie UA (= Uitgesloten Aansprakelijkheid).

Tijdens de vergadering werden de leden bijgepraat over de organisatievorm van Heerde Energiek. Ook werd uiteengezet hoe het project Heerde op Rozen werkt. Veel van deze informatie is terug te lezen op de website. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers die er soms veel tijd in steken. Gelet op het vele werk kan Heerde Energiek nog een aantal vrijwilligers gebruiken.De ledenvergadering heeft een aantal besluiten genomen. De vergadering ging akkoord met de contributie van € 25,-. Verder is de jaarrekening 2018 vastgesteld.

De doelstelling van Heerde Energiek is breder dan het opwekken van zonne-energie. Het gevoelen van bestuur en leden is dat zij zich, gegeven de beschikbare tijd, nu eerst moeten concentreren op het opwekken van zonne-energie. Desalniettemin zijn in de vergaderingen ook al de nodige ideeën geuit over toekomstige projecten.

Wanneer de coöperatie geld overhoudt, zal dat worden besteed aan duurzaamheidsprojecten binnen de gemeente Heerde. De vergadering stemde van harte in met het streven zo lokaal mogelijk te werken. Naast de website www.heerde-energiek.nl heeft Heerde Energiek ook een Facebookpagina. Voor nadere informatie: Lucius de Graaff (06 11 92 89 12)