De secretaris stelt zich voor

foto Jan Olthuis

Jan Olthuis tot secretaris benoemd

Jan Olthuis is door de Algemene Ledenvergadering van Heerde Energiek tot secretaris benoemd. Tot zijn pensionering werkte Jan Olthuis bij de Belastingdienst. Als projectmanager heeft hij leiding gegeven aan diverse automatiseringsprojecten. Nu hij met pensioen is wil Jan zijn kwaliteiten graag inzetten voor de verduurzaming van de gemeente Heerde. De energiecoöperatie Heerde Energiek richt zich met name op het overstappen van fossiele naar zonne-energie. Jan Olthuis vindt het een mooie uitdaging om aan dit proces een steentje bij te dragen. Heerde Energiek is een initiatief voor die burgers die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of niet in eigen panelen willen of kunnen investeren. Heerde Energiek legt panelen op grote daken en levert de energie aan de burgers. Over deze energie behoeft de afnemer geen energiebelasting te betalen dankzij een overheidsregeling.