Energiecoöperatie ‘Heerde Energiek’ gaat van start!

Heerde Energiek

Energiecoöperatie ‘Heerde Energiek’ gaat van start!

Heerde, 16 juni 2017

Met de ondertekening van de akte op 28 juni is de oprichting van energiecoöperatie Heerde Energiek een feit. Heerde Energiek is een initiatief van de raadscommissie Duurzaam en een groep enthousiaste inwoners van gemeente Heerde. De coöperatie heeft een duidelijk doel: het opwekken en het gebruik van duurzame energie voor iedereen in Heerde toegankelijk maken.

Heerde Energiek wil inwoners en bedrijven in Heerde kennis, advies en mogelijkheden bieden om gebruik te maken van duurzame energie. Zo denkt de coöperatie bijvoorbeeld aan projecten waarbij gezamenlijk geïnvesteerd wordt in zonnepanelen op grote lege daken en het organiseren en stimuleren van duurzame wijk initiatieven. Maar ook aan projecten om waterkracht en mestvergisting te benutten.

Door gebruik te maken van bestaande structuren in de samenleving wil Heerde Energiek snel wortels in de aarde krijgen. “Samenwerken met onder andere sport- en buurtverenigingen, kerken en scholen is een van onze belangrijkste uitgangspunten”, zegt Gert de Vos, voorzitter van de coöperatie. “We willen werken aan initiatieven die onderdeel uitmaken van de lokale economie en samenleving en hier ook positief aan bijdragen”, aldus Gert.

De initiatiefnemers van Heerde Energiek zijn op dit moment druk bezig met het vormgeven van de coöperatie en het opzetten van de eerste projecten. De oprichting is mogelijk gemaakt door de groep enthousiaste vrijwilligers, de Rabobank Noord Veluwe en met de hulp van notariskantoor Feijen en de Vries uit Heerde.